19 maart 2023.

Goeieavond ouders van groep 7 De Waterkant.

Morgen begint de week van de ‘Lentekriebels’, een van overheidswege gestimuleerd programma (een week lang!) over onderwerpen met een – mogelijk dubieuse – seksuele invulling.

Ik bied jullie een aantal online artikelen aan en het is aan jullie om die te lezen – of niet. Het maakt mij niet uit. Iedereen mag het zelf weten.

Voor mij geldt: ik heb mijn best gedaan om er de aandacht op te vestigen. Uiteraard heb ik juf Trudy deze artikelen ook gestuurd met verzoek om reactie. Ik heb een korte opsomming gekregen van de onderwerpen per dag, zoals jullie allemaal in de mail. Ik heb verder geen materiaal van het lesprogramma (Rutgerstichting ?) gezien, maar dat komt wellicht nog.

Idem het verzoek om inzage te krijgen in het ‘lesprogramma’, deze was beloofd maar heb ik nog niet gezien.

Ik heb juf Trudy gesproken over deze themaweek en ik ben ervan overtuigd dat Trudy het beste met de kinderen voor heeft.

Doe er je voordeel mee en een fijne avond.

Vincent Adolfse, vader van Ophelia

https://vrijewaarheid.nl/wp-content/uploads/2023/03/Lentekriebels.pdf

https://vrijewaarheid.nl/wp-content/uploads/2023/03/Lentekriebels-18-03-2023.pdf

https://vrijewaarheid.nl/wp-content/uploads/2023/03/Week-van-de-lentekriebels.pdf

https://vrijewaarheid.nl/wp-content/uploads/2023/03/Seksuele-voorlichting-op-school-03-2023.pdf

https://vrijewaarheid.nl/wp-content/uploads/2023/03/transgenderneutralfriendly-gids-final.pdf

https://www.blckbx.tv/livestreams/blckbx-today-2023-03-20   Omstreden week van de lentekriebels

 

Ter overweging. We weten dat binnen het schoolsysteem de schoolleiding – en daarmee de leerkrachten – zonder enige kritische visie klakkeloos overgaan tot de meest onwenselijke keuzes voor onze kinderen als die door onze ‘betrouwbare’ overheid worden opgelepeld. Zie hieronder een paar artikelen over de kolossale misdaad rond ‘corona’ waar onze kinderen mee geconfronteerd zijn geweest.  

Over de corona-maatregelen-misdaden waar onze school en leerkrachten aan hebben meegewerkt:

Newsweek – Amerika’s covid reactie gebaseerd op leugens 10 maart 2023

National Center for Biotechnology Information 2022 – Covid update, what is the truth?